Sempozyum Hakkında


1938 yılında Kırşehir’de doğan Erol Güngör, Cumhuriyet sonrası Türk kültürü ile ilgili yaptığı analizler ve toplumsal değişmenin niteliklerine dair gözlemleri ile Türk milliyetçiliğinin en başarılı ideologlarından biri olmuştur. 1983 yılında vefat eden Güngör, kısa yaşamında sosyal ilimlerdeki hemen her mevzu ile zihnini ve kalemini meşgul etmiş, toplumsal sorunların kökenini araştırmış ve çeşitli çözümler sunmuştur. Sosyoloji, tarih, sosyal psikoloji ve tasavvuf üzerine kıymetli eserler veren Güngör, eserlerinde Türkiye’ye ağırlık vermekle beraber Avrupa düşüncesinde değişim ve İslam dünyasının meseleleri üzerinde ilmi, fikri tahliller yapmıştır. Toplumsal yapıyı sosyal psikoloji modeli ile tahlil ederken toplum yapısını şekillendiren değerleri kültür, edebiyat, dil, ahlak, coğrafya, tarih, medeniyet, iktisat, folklor/sanat ve eğitimi bir bütün halinde, birbirlerini etkileyen bir değerler dizisi olarak değerlendirmiştir. Güngör’ün toplumsal yapı anlayışında Türk milli kültür öğeleri çok yönlü olarak irdelenmiştir. Milli kültürün yazılı olarak yeniden yorumlanmasını ve toplumun hizmetine sunulmasını amaçlamıştır. Ayrıca, tasavvufun günümüzdeki meselelerini konu edinmiştir. Doğduğu ve yetiştiği şehir olan Kırşehir’de, vefatının 35. Yılında, “Cumhuriyet Dönemi Millî Düşünce Sistematiğinde Erol Güngör” temalı sempozyumla Erol Güngör’ü bilimsel olarak anarak, değerinin tekrardan fark edilmesi hedeflenmektedir.

Sempozyum Afişi

Büyük Afiş

İletişim

Telefon:(0386) 2804302
Email: egungorsempozyumu@gmail.com
Website: egungorsempozyumu.ahievran.edu.tr

Ahi Evran Üniversitesi
Bağbaşı Kampüsü,
40100,
KIRŞEHİR